Українська академія друкарства
 • E-mail: sgn.uad@gmail.com. <br> kafsgn@ukr.net.
 • Телефон: 242-23-69

Кравчук Світлана Миколаївна

worker cтарший викладач

Вівторок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
5 Правознавство ВП-41,42 201
Правознавство ВП-41,42 201
6 Правознавство ВП-41,42 201
Правознавство ВП-41,42 201

Четвер

Пара Дисципліна Група Аудиторія
5 Авторське право та інтелектуальна власність Дз-41,42,43 221
Авторське право та інтелектуальна власність Дз-41,42,43 221
6 - - -
Авторське право та інтелектуальна власність Дз-41,42,43 221

Кравчук Світлана Миколаївна

Посада: Старший викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук.

Закінчила Львівський державний університет ім. Івана Франка, спеціальність: «Правознавство», кваліфікація: юрист.

Навчалась в аспірантурі без відриву від виробництва Львівського національного університету ім. І. Франка за спеціальністю: 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних  і правових вчень.

Юридичний стаж – 6 р.

Присяжна суддя – 3 р.

Науково-педагогічний стаж – 22 р.

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:

Правознавство

Авторське право та інтелектуальна власність

Інтелектуальна власність 

Напрями наукових досліджень:

Теорія права: права людини, правові позиції правозастосовних органів, праволюдинні проєкти нормативно-правових актів, права людини та штучний інтелект, інноваційна діяльність людини, правове регулювання, соціологія права в теоретико-правовому сенсі, інтелектуальні права людини, тощо.

 Основні публікації:

 1. 1. Кравчук С.М. Феномен соціології права (загальнотеоретичні аспекти). Порівняльно-аналітичне право. Ужгород. № 2, 2019. С. 17-22. URL: http://www.pap.in.ua/2_2019/4.pdf

 

 1. Кравчук С.М. Проєкт Закону «Про науковий розвиток, виробництво та використання робототехніки у гірничій справі» (науково-теоретична розробка). Правові новели. Науковий юридичний журнал. Міжнародний університет бізнесу і права. Херсон. № 8, 2019. С. 34-39.

        DOI https://doi.org/10.32847/In.2019.8.04

 

 1. Кравчук С.М. Проєкт закону про культуру в Україні (науково-теоретична розробка). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. Одеса. Вип. 39. 2019. С. 8-12. DOI https://doi.org/10.32841/2307-1745.2019.39.2

 

 1. 4. Svitlana Kravchuk Legal Theori of Militari Art: from Ancient Rome to the Beginning of the Legal Idea Formation of the EU Army Emergence. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, V (19), І.: 119, 2017.
 2. Кравчук С.М., Боровікова В.С. Юрист майбутнього – в співпраці з штучним інтелектом. Міжнародний науковий журнал. ΛΌГOΣ. ONLINE. LAW. Вип. № 4. II грудень, 2019. С. 1-5. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/322

DOI 10.36074/2663-4139.04.02

 

 1. Кравчук С. М. Індивідуальна конституційна скарга в Україні (елементи праволюдинної методології інституту). Вісник № 2/845 Національного університету «Львівська політехніка», Збірник наукових праць. Серія: Юридичні науки. – Видавництво Львівської політехніки. – Львів, 2017. – С. 213-217.

 

 1. Кравчук С.М. Правове вирішення соціальної проблеми осіб, які знаходяться за межею бідності. Проблеми та стан дотримання і захисту прав людини в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. м. Львів, 16-17 серпня 2019 р. Західноукраїнська організація : «Центр правничих ініціатив». Львів, 2019. С. 10-13.

 

 1. Кравчук С.М. Ідентифікація за унікальними рисами обличчя – право чи обов’язок людини (загальнотеоретичні роздуми). Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 23-24 серпня 2019. Класичний приватний університет та Академія «БОЛАШАК» (Казахстан). 2019. С. 16-18.

 

 1. Kravchuk S. Impact of the principles of the right to legislation (theoretical result based on the analysis of legal positions of the Constitutional Court of Ukraine). Development of modern technologies and scientific potential of the world : coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf., London : NGO «European Scientific Pletform», 2019. V. 2. p. 118. P. 13-16.
 2. Кравчук С.М. Інтелектуальні права людини (загальнотеоретичні аспекти та нормотворчі проблеми). Kravchuk S. Droits de l’homme intellectuels (aspects théoriques généraux et problèmes de réglementation). Perspectives et mise en oeuvre de I’innovation dans le domaine scientifique: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des materiaux de la conference scientifique et pratique international Vol. 2. 20 septembre, 2019. Geneve, Suisse: Plateforme scientifique europeenne. p. 128. P. 83-86. DOI 10.36074/20.09.2019.v2.07 5 друкованих аркушів.
 3. Кравчук С.М. Інновації як комплексний процес праволюдинного творення. Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції : Матеріали доповідей, виступів і повідомлень учасників V-го Всеукраїнського круглого столу (м. Львів, 9 грудня 2019 р.) / Забзалюк Д. Є. (відповідальний за випуск), Яремчук В. Д. (укладач) / Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів:ПП «Видавництво «БОНА», 2019. 332 с. С. 117-119.

 

 1. Kravchuk S. Legal status of artificial intelligence (works) and the natural value of human. The results of scientific mind's development: 2019. «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf. : NGO «European Scientific Pletform», December 22, Seoul. South Korea, 2019. – С. 89-91.

 

 1. Кравчук С.М. Вплив принципів права на законодавство в правових позиціях Конституційного Суду України. Збірник тез доповідей. Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів УАД. Львів, 2019. С. 155.
 2. Климанська Л.Д., Клос Л.Є, Школяр М.В. та ін. в т. ч. Кравчук С. М. Спеціальні та галузеві соціології: Навчальний посібник. // За заг. ред. В.М. Пічі. / & Кравчук С. М. Соціологія права. Розділ 12,С. 305-322. – Львів: «Новий Світ-2000», 2019. – 422 с. Авторський вклад – 25 друкованих аркушів.
 3. Розвиток підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища: управління, реалізація та перспективи : колективна монографія & Кравчук С.М. & Чабанюк О.М. Потреба новацій правового регулювання об’єктів інтелектуальної власності, їх облік та вплив на інноваційний розвиток і конкурентоздатність економіки. Розділ 2. «Інтелектуалізація  та комерціалізація наукових досліджень при формуванні економічного розвитку підприємства» / Херсонський національний технічний університет. Херсон. 2019. – С. 49 – 61.

Події кафедри

лис
22
Науковий захід VІ щорічні Сковородинські читання: Становлення української ідентичності (в рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе»).

09:00 — 305 ауд.

сер
30
Засідання кафедри

12:00 — 224 ауд.

тра
27
Студентська наукова конференція

12:00 — Online ауд.