Українська академія друкарства
  • E-mail: sgn.uad@gmail.com. <br> kafsgn@ukr.net.
  • Телефон: 242-23-69

Гошко Оксана Володимирівна

worker cтарший викладач
Назва Групи
Основи філософських знань ВП-1, КГ-2, СГ-2, КТ-1, ПМ-1, АУ-1
Філософія Дз-4, П-2, Б-2, Мк-2, Мн-2, Кн-2, ІСТ-2, Р-21, Рк-21

Вівторок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 - - -
Основи філософських знань ВП-1 221

Гошко Оксана Володимирівна

Посада:  старший викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук факультету медіакомунікацій та підприємництва.

Закінчила Львівський державний університет ім.Івана Франка, факультет філософії.

Закінчила магістратуру та аспірантуру Львівського національного університуту ім.І.Я.Франка. 

 

Науково-педагогічний стаж – 15р.

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:

Основи філософських знань

Філософія

Психологія та педагогіка

 

Напрями наукових досліджень:

Моральний світ людини, сучасна філософія, формування особистості, людина в суспільстві.

Основні публікації:

Гошко О.В. Унікальність та універсальність людини Кваліологія книги. : зб. наук. праць. – 2015. Вип. 2, 2015. С. 87-92.

Гошко О.В. Духовність як складова внутрішнього світу людини. // Гуманітарний корпус. Випуск 10. – Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії. – Вінниця «Нілан-ЛТД», 2017. С.20-24. (фахове видання)

 

 – Гошко О.В. «Світ особистості як світ культури». // Гуманітарний корпус. Випуск 25. – Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії. – Вінниця «Нілан-ЛТД», 2019.

 

Політична лексика сучасного українського політика і громадянина: енциклопедичний словник-довідник / Укладач В.М. Піча; наук. ред. Л.Д. Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М.Хоми [Колектив авторів: І.В. Алексєєнко, О. І. Романюк, М.В. Школяр та ін.]. – Львів : «Магнолія 2006», 2017. – 438 с. (Гошко О.В. Одноосібні статті: Політична нестабільність.- 288 с.  Політичне насильство.- 297 с. Суб’єкт політики.- 352 с. Текст політичний .- 356 с. Уподобання політичне.- 396 с.)

– І.Франко – сумління українського народу. // Матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції викладачів, студентів, аспірантів і молодих вчених ДОКУМЕНТ ЯК ДЖЕРЕЛО ПІЗНАННЯ (до 160-річчя І. Я. Франка та 90-річчя Я. Р. Дашкевича). [Електронний ресурс] // http://kudid.uad.lviv.ua/наука/наукова-діяльність-кафедри/конференції/– УАД, 2016-2017. – с.175-181.

– Духовність як складова внутрішнього світу людини. // Тези доповідей V міжнародної науково-практичній конференції «Наукові пошуки: актуальні проблеми, теорії та практики». Вінниця , 2017.

 

Події кафедри

тра
27
Студентська наукова конференція

12:00 — Online ауд.

тра
05
Засідання кафедри (в режимі онлайн)

12:00 — Online ауд.

лют
26
Засідання кафедри

12:00 — 224 ауд.