Українська академія друкарства
  • E-mail: sgn.uad@gmail.com. <br> kafsgn@ukr.net.
  • Телефон: 242-23-69

Симоненко Сергій Михайлович

worker доцент

На даний момент нема дисциплін викладача

Середа

Пара Дисципліна Група Аудиторія
3 Філософія Дз-4 306
Філософія Дз-4 306

Четвер

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Основи філософських знань КГ-2, СГ-2 306
Основи філософських знань КГ-2, СГ-2 306

Симоненко Сергій Михайлович

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат філософських наук, доцент

Посада: доцент кафедри суспільно – гуманітарних наук.

Закінчив : Національний Університет ім.. Т.Г.Шевченка \ м. Київ \  за спеціальністю – «Філософія» - викладач філософських дисциплін, у 1982 році.

У 1990 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата філософських наук    на тему: « Проблема становлення світоглядної самосвідомості» ( історико – логічний аспект). У 2000 році отримав вчене звання доцента.

Науково-педагогічний стаж – 37 р.

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:

Філософія

Основи психології

Естетика

Психологія мас \ спецкурс для магістрів \

Філософські проблеми наукового пізнання \ спецкурс для магістрів \

Напрями наукових досліджень:

« Духовні проблеми становлення особистості»; « Психологічні проблеми становлення особистості»; « Естетика».

Основні публікації:

  • Природа краси і творчості \ Хрестоматія з Естетики \. Ч.1. - Л. УАД. 2015. 48с.;
  • Природа краси і творчості \ Хрестоматія з Естетики \. Ч.2. – Л.УАД. 2015. 36с.
  • Метафізика як необхідний момент «Філософської антропології»/ Метафізичний дискурс у філософії. – Л. 2017.
  • Прогнози О.Шпенглера і сучасність / Зб. Філософські пошуки. Вип.2(8).- Л.2018.
  • Уява як сутнісна основа людського буття /Гуманізм.Людина.Уява. Дрогобич.2018
  • Головні моменти людської онтології щодо Істини буття/ Виникнення,суть та існування людини в світі. – Л. 2019.
  • Філософи та письменники 20 ст. про сенс людського буття \ Хрестоматія з Філософії \ Ч.2 – Л.УАД. 2019. 36с.
  • Що є життя – полеміка з Ф.Ніцше / Зб. Філософські пошуки. Вип.2(10).- Л.2019.

Події кафедри

лис
22
Науковий захід VІ щорічні Сковородинські читання: Становлення української ідентичності (в рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе»).

09:00 — 305 ауд.

сер
30
Засідання кафедри

12:00 — 224 ауд.

тра
27
Студентська наукова конференція

12:00 — Online ауд.