Українська академія друкарства
 • E-mail: sgn.uad@gmail.com. <br> kafsgn@ukr.net.
 • Телефон: 242-23-69

Фльорко Лілія Ярославівна

worker доцент
Назва Групи
Основи філософських знань ВП-1, КГ-2, СГ-2, АКТ-1, ПМ-1
Філософія Дз-4, Кн-2, ІСТ-2, Р-21, Рк-21, ІБА-2, П-21, Б-21, Мн-21, Мк-21
Основи інтелектуальної культури Р-31

Понеділок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 Філософія Р-21, Рк-21 201
Філософія Р-21, Рк-21 201
2 Філософія Кн-2, ІСТ-2 201
Філософія Кн-2, ІСТ-2 201
3 Основи інтелектуальної культури Р-31 201
Основи інтелектуальної культури Р-31 201
4 - - -
Основи інтелектуальної культури Р-31 201
5 Основи філософських знань ПМ-1, АКТ-1 201
Основи філософських знань ПМ-1, АКТ-1 201

Фльорко Лілія Ярославівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат філософських наук, доцент


Посада: доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук

Освіта:

 • Аспірантура: Львівський національний університет імені Івана Франка,філософський факультет кафедри теорії та історії культури (2002–2005),спеціальність – історія філософії.
 • Магістратура філософського факультету Львівського національного
  університету імені Івана Франка (2001–2002). Диплом магістра.
  Спеціальність «Філософія».
 • Філософський факультет Львівського національного університету іменіІвана Франка (1996–2001). Диплом спеціаліста. Спеціальність
  «Філософія».
 • Львівське педагогічне училище № 1 (1991–1996). Диплом молодшого
  спеціаліста. Спеціальність «Дошкільне виховання».


Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії. Тема
дисертації: «Самотність людини як екзистенційна проблема сучасної
європейської філософії» (2006 р.).


Науково-педагогічний стаж – 19 р.


Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:

Філософія
Основи інтелектуальної культури


Напрями наукових досліджень:


Філософія мистецтва, історія філософії, історія української культури,
філософія управління, екофілософія, екзистенційна психологія, етика бізнесу та управлінської діяльності


Членство у професійних асоціаціях:
1. Член Наукового товариства імені Шевченка
2. Дійсний член наукової організації «Центр українсько-європейського
наукового співробітництва».
3. Член Громадської організації «Міжнародна фундація науковців та
освітян».

Основні публікації:
Профіль в Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?user=zn7P4KUAAAAJ&amp;hl=uk
Профіль ORCID
https://orcid.org/0000-0002-6737-0108

Події кафедри

лис
22
Науковий захід VІ щорічні Сковородинські читання: Становлення української ідентичності (в рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе»).

09:00 — 305 ауд.

сер
30
Засідання кафедри

12:00 — 224 ауд.

тра
27
Студентська наукова конференція

12:00 — Online ауд.