Українська академія друкарства
 • E-mail: sgn.uad@gmail.com. <br> kafsgn@ukr.net.
 • Телефон: 242-23-69

Колосовська Ірина Ігорівна

worker доцент
Назва Групи
Паблік-менеджмент Рк-6м
Педагогіка вищої школи АУ-5, КТ-5, ГМ-5,МП-5, П-6, ІБА-5

Понеділок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Педагогіка вищої школи АУ-5, КТ-5 413
Педагогіка вищої школи АУ-5, КТ-5 413
3 Паблік-менеджмент Рк-6м 306
Паблік-менеджмент Рк-6м 306
4 - - -
Паблік-менеджмент Рк-6м 306

П’ятниця

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Педагогіка вищої школи П-6 413
Педагогіка вищої школи П-6 413
3 Педагогіка вищої школи П-6 413
Педагогіка вищої школи П-6 413
4 Педагогіка вищої школи П-6 413
Педагогіка вищої школи П-6 413

Колосовська Ірина Ігорівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат наук державного управління,  доцент

Посада: доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук факультету медіакомунікацій та підприємництва.

Закінчила Українську академію друкарства за спеціальністю «Економіка і управління видавничою справою і поліграфією».

Захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата наук державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління» на тему «Імідж місцевих державних адміністрацій в Україні».

Науково-педагогічний стаж – 17р.

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:

Педагогіка вищої школи

Паблік-менеджмент

Напрями наукових досліджень:

Соціологічні дослідження суспільних проблем; освітні стратегії та педагогічні технології; іміджологія; соціальна політика; стратегічне планування соціально-економічного розвитку,  паблік-менеджмент і управління персоналом, соціально-психологічні компетентності керівника, організаційна поведінка,  лідерство у публічній сфері.

Основні публікації:

 • Kolosovska I. Early Intervention Service Implementation at the Level of the United Territorial Communities in Ukraine. International Business Information Management Conference (32nd IBIMA) 15-16 November, 2018. - Seville, Spain, 2018. – P.2811-2819. (SCОPUS)
 • Kolosovska I. Multiculturalism as an alternative to the development of Western democracy and the problems of global governance / Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference (BIMA) 13-14 November, 2019. Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage. - Madrid, Spain, 2019. (SCОPUS)
 • Kolosovska Informational Influence on Public Opinion // Transformacje (Transformations) 3-4 (78-79) 2013. – P.23-33.
 • Kolosovska I.Peculiarities of communication influence on image making process, Explicit and implicit meanings of cultural communication, Poznan, 2 - 325-336.
 • Kolosovska I. Theoretical and methodological foundations of the development of public communications in the process of decentralization of power in Ukraine. // Zarządzanie – bezpieczeństwo. Seria monograficzna Nr 5 / Piędel A., Pomiankiwicz J., Powęska M., Krasiwski O., Krzyżak K. (red. nauk.). -Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Nisku.- Nisko,
 • Kolosovska I.Strategic planning for socio-economic development of communities as a tool of regional policy implementation // Association Agreement: Driven Integration Changes 2020. – Slovakia, 2020. (Elsevier)
 • Колосовська І.І. Організаційна поведінка: навчальний посібник. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007.– 68 с.
 • Колосовська І.І. Іміджологія: теоретико-прикладні засади: навчальний посібник. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. – 51 с.
 • Імідж місцевих державних адміністрацій в Україні: теоретико-прикладні засади формування: монографія.– Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2010.- 144 с.
 • Політична лексика сучасного українського політика і громадянина: енциклопедичний словник-довідник / Укладач В.М. Піча; наук. ред. Л.Д. Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М.Хоми [Колектив авторів: І.В. Алексєєнко, О. І. Романюк, М.В. Школяр та ін.]. – Львів, 2017. – 438 с. (Колосовська І.І. Одноосібні статті: Імідж (С.160); Імідж інституту влади(С.161); Імідж політичного лідера(С.162); Іміджелогія(С.164); Сервісна концепція держави (С.341); Соціальна безпека (С.344); Соціальна держава (С.344).
 • Колосовська І.І. Керівник у системі публічного управління: навч.посіб. / авт..кол.: Петровський П.М., Колосовська І.І. та ін. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. – 232 с.
 • Колосовська І.І.- Сучасні підходи у реформуванні соціальної політики держави як регулятора розвитку соціальної сфери // Ефективність державного управління. Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ / за заг. ред.  член-кор. НАН України В.С.Загорського, доц. А.В.Ліпенцева - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2015. – Вип.43. - С.152-158.

 

 • Колосовська І.І. Формування ефективної моделі партнерства інститутів публічної влади та громадянського суспільства // Ефективність державного управління. Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ / за заг. ред.  член-кор. НАН України В.С.Загорського, доц. А.В.Ліпенцева - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016. – Вип.45. - С.161-166.

 

 • Колосовська І.І. Комунікативна складова в контексті модернізації управлінських підходів і механізмів // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ / за заг. ред.  член-кор. НАН України В.С.Загорського, доц. А.В.Ліпенцева  - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016. – Вип.49. (4) – С.129-135.

 

 • Колосовська І.І. Соціальний капітал як ресурс розвитку територіальних громад //  Ukraine-EU. Modern Technology, Business and Law: collection of international scientific papers: in  2 parts. Part 2. Current Issues of Legal Science and Practice. Management and Public Administration. Innovations in Education. Environmental Protection.Engineering and Technologies. – Chernihiv: CNUT, 2017. – P.78-80.-
 • Колосовська І.І. Публічно –управлінська практика імплементації соціальних пріоритетів в Україні // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ / за заг. ред.  член-кор. НАН України В.С.Загорського, доц. А.В.Ліпенцева - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2017. – Вип.3 (52). – С.105-112.
 • Колосовська І.І. Залучення та використання міжнародної технічної допомоги в сучасних умовах розвитку України // Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ / за заг. ред.  член-кор. НАН України В.С.Загорського, доц. А.В.Ліпенцева - Львів: ЛРІДУ НАДУ, –Вип. 3(56) – С.61-73.
 • Колосовська І.І. Модернізація публічного управління у сфері соціальної роботи на регіональному рівні. Державне управління та місцеве самоврядування: збірник наук.праць ДРІДУ НАДУ. Дніпро, 2018. Вип. 4(39). С.109-114.

 

 • Колосовська І.І. Стратегічне планування реалізації публічної політики соціального розвитку: регіональний аспект. Актуальні проблеми державного управління: Збірник наук. праць ОРІДУ НАДУ. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. №4(76). С.59-63.
 • Колосовська І.І Механізми здійснення публічної політики регіонального розвитку Ефективність державного управління: Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ / за заг. ред. член-кор. НАН України В.С.Загорського, доц. А.В.Ліпенцева . Львів: ЛРІДУ НАДУ, Вип. 60. -  С.94-102.

Події кафедри

лис
22
Науковий захід VІ щорічні Сковородинські читання: Становлення української ідентичності (в рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе»).

09:00 — 305 ауд.

сер
30
Засідання кафедри

12:00 — 224 ауд.

тра
27
Студентська наукова конференція

12:00 — Online ауд.