Українська академія друкарства
 • E-mail: sgn.uad@gmail.com. <br> kafsgn@ukr.net.
 • Телефон: 242-23-69

Заплатинський Маркіян Володимирович

worker доцент
Назва Групи
Політична економія П-11, Б-11, Мн-11, Мк-11
Мікроекономіка П-11, Б-11, Мн-11, Мк-11
Макроекономіка П-11, Б-11, Мн-11, Мк-11

Середа

Пара Дисципліна Група Аудиторія
4 Політична економія П-11, Б-11, Мн-11, Мк-11 Online
Політична економія П-11, Б-11, Мн-11, Мк-11 Online

Заплатинський Маркіян Володимирович

 

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

 

Посада: доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук

 

Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Економічна теорія» у 2003 році та здобув кваліфікацію економіст; викладач економічних дисциплін.

 

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05– Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему «Інституційна підтримка розвитку малого підприємництва в регіоні» (2008 р.)

 

Науково-педагогічний стаж – 12 р.

 

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:

 

Політична економія

 

Макроекономіка

 

Мікроекономіка

 

Напрями наукових досліджень:

 

Інституційно-економічні фактори розвитку підприємництва, фінансові ресурси  підприємства.

 

Основні публікації:

 

 1. Заплатинський М. Європейські стандарти розвитку малого підприємництва: досвід для України // Деякі аспекти в наукових підходах до євроатлантичної інтеграції України. Матеріали регіональної науково-теоретичної конференції «Український шлях: НАТО – Європейський Союз». – Львів: ЛІЕТ, 2006. – С.65-72.
 2. Заплатинський М. Фінансові важелі розвитку підприємництва в регіонах України // Матеріали науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем». – Львів: ЛБІ, 2007. – С.57-63.
 3. Заплатинський М. Сутність інституційної підтримки підприємництва на рівні регіонів держави // Розвиток підприємництва в Україні: економіко-правове забезпечення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 грудня 2007, м. Львів). – Львів: НВФ «Українські технології», 2007. – С.93-97.
 4. Димчишин Н., Заплатинський М. Теоретично-методологічні підходи до визначення економічного змісту фінансового потенціалу. // Формування ринкової економіки в Україні. Фінансово економічні проблеми України. Збірник наукових праць. Вип. 19 / ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2009. – С.544.
 5. Дуфенюк О.,Заплатинський М., Самолюк О. Самофінансування підприємництва як основа його стабільності в умовах мінливого економічного середовища. // Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць. Вип.26 / ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2012. – С.188.
 6. Заплатинський М., Дропа Я. Сутність, класифікація та структура фінансових ресурсів підприємств України. // Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць Вип. 29 ч. І / ЛНУ ім. І. Франка – Львів, 2013 – С. 190-196.
 7. Заплатинський М. Інституційно-економічні фактори розвитку підприємництва. // Вісник Львівського університету. Серія Економічна. Випуск 49 / ЛНУ ім. І. Франка – Львів, 2013 – С. 311-317.
 8. Дропа Я., Заплатинський М. Формування залучених фінансових ресурсів на підприємства України. // Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць Вип. 31 ч. І / ЛНУ ім. І. Франка – Львів, 2014 – С. 230-236.
 9. Демчишак Н., Заплатинський М, Фінансові інструменти бюджетно-податкового регулювання інноваційної діяльності // Управління інноваційними процесами в економічній системі України: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених / ЛНУ ім.І. Франка - Львів, 2014
 10. Заплатинський М. Морально-психологічні чинники бідності в Україні та шляхи її подолання // Формування ринкової економіки в Україні . Збірник наукових праць Вип. 37 Ч.1./ ЛНУ ім. І. Франка – Львів, 2017 – С.203-210.
 11. Коваленко О., Заплатинський М Зростання ролі бюджетних ресурсів у реалізації трудового потенціалу регіону.// Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць. Вип.40 ч. 1 / ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2018. – С.216-228 .
 12. Заплатинський М Коваленко В., Формування публічного характеру фінансової системи України в контексті глобальних процесів структуризації національних економік. // Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наук праць ЛНУ ім.І. Франка Вип. 41 - Львів, Львів 2019. – С.203 – 211
 13. О. Коваленко, Заплатинський М.В. Фінансова політика формування трудового потенціалу України // Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наук праць ЛНУ ім.І. Франка Вип. 43 - Львів, Львів 2020. – С.81 – 93

Події кафедри

лис
22
Науковий захід VІ щорічні Сковородинські читання: Становлення української ідентичності (в рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе»).

09:00 — 305 ауд.

сер
30
Засідання кафедри

12:00 — 224 ауд.

тра
27
Студентська наукова конференція

12:00 — Online ауд.