Українська академія друкарства
 • E-mail: sgn.uad@gmail.com. <br> kafsgn@ukr.net.
 • Телефон: 242-23-69

Микитюк Оксана Михайлівна

worker професор

Середа

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 - - -
Психологія лідерства ІБА-6 235
4 Педагогіка вищої школи ІБА-5 221
Педагогіка вищої школи ІБА-5 221
5 Педагогіка вищої школи ІБА-5 221
Педагогіка вищої школи ІБА-5 221

Четвер

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 - - -
Психологія мас Рк-6м 221
3 Психологія мас Рк-6м 221
Психологія мас Рк-6м 221
4 Основи психології Ж-11 221
Основи психології Ж-11 221
5 Психологія лідерства ІБА-6 235
Психологія лідерства ІБА-6 235

МИКИТЮК ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, доцент

Alma mater: З 1982 по 1987 роки навчалася  в Львівському державному університеті ім. І. Франка

Посада: професор кафедри суспільно-гуманітарних наук

Захист докторської дисертації зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія  і методика професійної освіти» з теми: «Теоретичні і методичні засади формування соціоекологічної компетентності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти»   відбувся    28 квітня 2017  року у Уманському державному педагогічному університеті ім. П. Тичини.

Науково-педагогічний стаж: 18 років

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:

1.Основи психології

2.Політологія

3.Соціологія медіадіяльності

4.Психологія лідерства

5.Педагогіка вищої школи

6.Основи психології і педагогіки

Напрями наукових досліджень: Автор  наукових та науково-методичних праць з питань проблематики педагогіки вищої школи, психології особистості, психології лідерства, навчання і професійного розвитку педагогів, впровадження компетентнісного підходу у освітній простір ЗВО, формування  професійної компетентності. Оксана Михайлівна плідно працює у полі  дослідження формування і розвитку оціоекологічної компетентності вчителів  у системі післядипломної педагогічної освіти, з  питань компетентнісного підходу щодо створення сприятливого екологоорієнтованого середовища у навчальному закладі, зокрема у ЗВО..

Наукова робота. У науковому доробку Микитюк О.М. 105 наукових праць ( в тому числі 2 монографії,  2 навчальних посібники з грифом МОН, 1 навчальна програма з грифом МОН,  наукові статті,  методичні рекомендації  і тези)

Додаткова освіта.  Сертифіковаий тренер  12  українсько-польських програм, в  тому числі   «Україна на зламі тисячоліть». Політичний дискурс», «Ukrainian leaders of intercultural education»; «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»; «Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад»; «Уроки з підприємницьким тлом»., «Психологічна допомога і протидія емоційному вигоранню».

Основні публікації:

 1. Мykytyuk O. M. Ways of desreasing stress–factor influence on professional activity of teachers / O. M. Мykytyuk // Nauka i studia. – Przemysl, 2014. – № 15 (125). – Р. 27–31.
 2. Mykytyuk O. Ways of social ecology self-education pedagogical education system. / O. M. Mykytyuk // Nauka i studia. – Przemysl, 2015.− №13 (144). – P.73-78.
 3. МикитюкО. М. Використаннянавчально-дидактичнихматеріалівприреалізаціїіндивідуальнихосвітніхмаршрутівусамоосвітнійдіяльностівчителя  уміжатестаційнийперіодвсистеміпіслядипломноїпедагогічноїосвіти / О. М. Микитюк // Збірникнауковихпраць. Інформаційно-комунікаційні технології у сучасній освіті : «Досвід, проблеми, перспективи». – Львів, 2017. – № 5. – С. 329-333.
 4. Микитюк О. М. Зачепа А.М. Аспекти  формування екологічної культури в контексті екологоорієнтованої діяльності  вчителя / О. М. Микитюк А.М.Зачепа // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2018. – № 3 (158). – С. 16 – 22.
 5. Mykytyuk O., Zachepa A. The role  of personal and professional development of the  teacher from the  positions of the  competent approach. / O.  Mykytyuk,   Zachepa  // Nauka i studia. – Przemysl, 2018. – № 5 (185). – P. 6–16.
 6. Mykytyuk O., Zachepa A. Aspects of phychological - pedagogical organization in remote education system of higher and postgraduate  pedagogical  education /  O. Mykytyuk.,  A. Zachepa  // Stredoevropsky vestnik pro vedu a – Praha, 2018. − № 2 (46). – P. 68-71
 7. Микитюк О. М. Зачепа А. М. Аспекти  формування екологічної культури в контексті екологоорієнтованої діяльності  вчителя / О. М. Микитюк А. М.Зачепа // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2018. – № 3 (158). – С. 16 – 22.
 8. Mykytyuk O.M., Mykytyuk A.I. Chemerin as a novel biomarker problemshealth human ( immune diseases and human cancer) /   колективна монографії «State of environment and human health” − Czestochowa 2019. –“Educator”.− Chapter 15. − C 161-172.
 9. Микитюк О. М. Зачепа А.М, Микитюк А.І.. Дослідження аспектів емоційного вигорання у вчителів системи післядипломної педагогічної освіти / О. М. Микитюк,  А.М.Зачепа, А.І.Микитюк  // Молодь і ринок. – Дрогобич,  №4 (171)    – С. 23-27.
 10. Mykytyuk O.M., Mykytyuk A.I., G.P. Nykytiuk. Problemy wychowania rodzinnego z punktu widzenia andragogicznego podejścia // Mykytyuk,  A. Mykytyuk, G. Nykytiuk − Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum. – Praha, 2019. P.10-14.
 11. .Микитюк О. М. Зачепа А.М,  Никитюк Г.П..  Шляхи використання компетентнісного підходу  у процесі навчання студентів-магістрів у закладах вищої освіти / О. М. Микитюк,  А.М.Зачепа,  А.І.Микитюк   // Молодь і ринок. – Дрогобич, № 7 (174),        – С. 6-11.
 12. Микитюк О.М. Формування культури академічної доброчесності: виклики сучасності.  / О.М. Микитюк // Академічна доброчесність: виклики сучасностіМатеріали наукових есе учасників стажування. Республіка Польща. – Варшава, 2019. –  С.25 -34.
 13. .Franchuk V, Omelchuk O. ,  Melnyk S.,  Kelman M,  Mykytyuk O. Identification the ways  of counteraction of the   threats to the  financial  security  of high-tech-enterprises  / V. Franchuk,  Omelchuk, S. Melnyk, M. Kelman, O. Mykytyuk // Verslas: teorija ir praktika / Busness: Theory and  practice.   − Vilnius. Vol 21. № 1 (2020),  P. 1-9 Scopus
 14. .Микитюк О. М., Конечна Р.Т., Швед О.В.,Никитюк Т.П.,Крвавич А.С., Новіков В.П.. Шляхи створення  екологоорієнтованого освітнього середовища у закладах вищої освіти  / О. М. Микитюк,  Р.Т.Конечна, О.В.Швед ,  Г.П. Никитюк  А.С. Крвавич,   В.П. Новіков    // Молодь і ринок. – Дрогобич, № 12 (179),     – С. 11-17.

 

Монографії

 1. Микитюк О. М. Теоретико-методологічні засади формування соціоекологічної компетентності учителів в системі післядипломної педагогічної освіти : [монографія] / О. М. Микитюк. – Львів, Друк на потребу, 2013. – 368 с.
 2. Дурняк Б.В., Микитюк О.М., Угрин Я.М., Зачепа А.М.,  Майба  Т.М. Впровадження компетентнісного підходу  у освітній простір закладів вищої освіти. [ колективна монографія] / Б.В. Дурняк, О.М. Микитюк, Я.М. Угрин, А.М.  Зачепа., Т.М. Майба – Львів. Укр. Акад.. друкарства, −224с.

Події кафедри

лис
22
Науковий захід VІ щорічні Сковородинські читання: Становлення української ідентичності (в рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе»).

09:00 — 305 ауд.

сер
30
Засідання кафедри

12:00 — 224 ауд.

тра
27
Студентська наукова конференція

12:00 — Online ауд.