Українська академія друкарства
 • E-mail: sgn.uad@gmail.com. <br> kafsgn@ukr.net.
 • Телефон: 242-23-69

Зачепа Андрій Михайлович

worker завідувач кафедри,
професор
Назва Групи
Історія філософії П-21, Б-21, Мн-21, Мк-21
Філософія державного управління Дк-5
Основи філософських знань ВП-1, КГ-2, СГ-2, АКТ-1, ПМ-1
Філософія Дз-4, Кн-2, ІСТ-2, Р-21, Рк-21, ІБА-2, П-21, Б-21, Мн-21, Мк-21

Вівторок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Філософія П-21, Б-21, Мн-21, Мк-21 221
- - -
3 Філософія П-21, Б-21, Мн-21, Мк-21 221
Філософія П-21, Б-21, Мн-21, Мк-21 221
4 Філософія державного управління Дк-5 221
Філософія державного управління Дк-5 221
5 Філософія державного управління Дк-5 221
- - -

ЗАЧЕПА  АНДРІЙ  МИХАЙЛОВИЧ

Науковий ступінь, вчене звання: доктор філософських наук  з 2010 року, професор.

Посада: завідувач кафедри суспільно-гуманітарних наук

професор кафедри суспільно-гуманітарних наук

Закінчив: Московську військову академію.  У 2000-2002 закінчив докторантуру у Українському  Вільному університеті м. Мюнхена і  там же захистив докторську дисертацію на тему : «Військове капелянство як інституція соціального впливу  на психологію вояків Збройних Сил».

Захистив дисертацію: 10 лютого  2010 року  у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного  університету  імені Драгоманова  відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора  філософських наук на тему: «Військове капелянство як інституція соціального формування  морально-психологічного стану вояків збройних сил України на базі світового досвіду:  соціально-філософський аспект» (09.00.03-соціальна філософія та філософія історії).

Науково-педагогічний стаж: 18 років

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:

1.Основи філософських знань

2.Філософія

3.Філософія державного управління

4.Історія філософія

5.Психологія і педагогіка вищої школи

Напрями наукових досліджень: Автор  наукових та науково-методичних праць з  питань військового капелянства і впровадження його у збройні сили України, дослідження євромайдану  як вияву соціального спротиву українців.

Нагороди: лауреат нагороди  Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки (2011); ордена «за службу Батьківщині в Збройних силах -III ступеня», Артистратига Михайла» III ступеня. Підготував трьох кандидатів наук. Член Академії наук Вищої школи з 2010 року

Основні публікації:

 1. Зачепа А.М., Тюріна Т.Г. Духовність як визначний чинник духовного здоров’я особистості та суспільства (у світі вчення про ноосферу В.Вернадського) // Науково-практичний журнал «Лікарська справа».- К.: ІНЦ «Лікарська Справа», 2017.- №7 (1144). - С.255-260. (Цитується у Scopus, Medline, Publine, Index Medicus)
 2. Silkin O., Kryshtanovych M., Zachepa A., Bilous S., Krasko A. Modeling the process of applying anti-crisis management in the system of ensuring financial security of the enterprise.- Verslas: teorija ir praktika / business: theory and practice vol 20, ( 2019) ,  С. 446-455. Scopus
 3. Микитюк О. М. Формування соціально-психологічної адаптації у школярів у умовах шкіл-інтернатів санаторного типу / О. М. Микитюк, А. М.Зачепа // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 2013. – № 2. – С. 174–180.
 4. Микитюк О. М. Зачепа А.М. Аспекти формування екологічної культури в контексті екологоорієнтованої діяльності вчителя / О. М. Микитюк А.М.Зачепа // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2018. – № 3 (158). – С. 16 – 22.
 5. Mykytyuk O., Zachepa A. The role of personal and professional development of the teacher from the positions of the competent approach. / O. Mykytyuk, A. Zachepa // Nauka i studia. – Przemysl, 2018. – № 5 (185). – P. 6–16.
 6. Mykytyuk O., Zachepa A. Aspects of phychological - pedagogical organization in remote education system of higher and postgraduate pedagogical education / O. Mykytyuk., A. Zachepa // Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum. – Praha, 2018. − № 2 (46). – P. 68-71.
 7. Микитюк О. М. Зачепа А.М, Микитюк А.І. Дослідження аспектів емоційного вигорання у вчителів системи післядипломної педагогічної освіти / О. М. Микитюк, А.М.Зачепа, А.І.Микитюк // Молодь і ринок. – Дрогобич, №4 (171) 2019. – С. 23-27.
 8. Микитюк О. М. Зачепа А.М, Никитюк Г.П. Шляхи використання компетентнісного підходу у процесі навчання студентів-магістрів у закладах вищої освіти / О. М. Микитюк, А.М.Зачепа, А.І.Микитюк // Молодь і ринок. – Дрогобич, № 7 (174), 2019. – С. 6-11.
 9. Зачепа А.М. Вплив геополітичних, соціокультурних та релігійних трансформацій сучасності на військово-релігійну взаємодію / А.М. Зачепа // Вісник Львівського університету. Філософські науки. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка. – Вип. 10. – 2015 – С. 58–67.
 10. Зачепа А.М. Вплив геополітичних, соціокультурних та релігійних трансформацій сучасності на військово-релігійну взаємодію / А.М. Зачепа // Вісник Львівського університету. Філософські науки. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка. – Вип. 10. – 2015 – С. 58–67.
 11. Зачепа А.М. Впровадження ідеї громадянського суспільства в Україні – європейський вимір // Наукові записки: науково-технічний збірник.- №2.- 2015.- С.3-6.
 12. Зачепа А.М. Філософське осмислення діяльності Збройних Сил України в період розбудови незалежної держави // Військово-науковий вісник. – Вип. 3. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2015. – С. 226–233.
 13. Якубовська М., Зачепа А., Зубко Н. Дискурс культурологічної взаємодії письменника і епохи: на прикладі творчості українського письменника Михайла Каменюка // “The Third International scientific congress of scientists of Europe”. Proceedings of the III International Scientific Forum of Scientists “East-West” (January 11, 2019). Premier Publishing s.r.o. Vienna. 2019.- Р. 1230-1238.
 14. Kravchuk S., Zachepa A. The interdependence of civil society and military-social organizations (the army). Development of modern technologies and scientific potential of the world : coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf., London: NGO «European Scientific Pletform», 2019. V. 2. p. 118. P. 12-13.
 15. Kravchuk S., Zachepa A. Spirituality as the core of the strength of a serviceman / warrior (philosophical and legal reflections). Development of modern technologies and scientific potential of the world : coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf., London : NGO «European Scientific Pletform», 2019. V. 4. p. 136. P. 112-113.
 16. Зачепа А.М. Інтеграція соціальної філософії у систему державного управління: Тези доповідей науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів (26 лютого-1 березня 2019 р.).- Львів: УАД, 2019.- C.153.

 

Монографії:

 1. Дурняк Б.В., Микитюк О.М., Угрин Я.М., Зачепа А.М., Майба  Т.М. Впровадження компетентнісного підходу  у освітній простір закладів вищої освіти. [ колективна монографія] / Б.В. Дурняк, О.М. Микитюк, Я.М. Угрин, А.М.  Зачепа., Т.М. Майба – Львів. Укр. Акад.. друкарства, 2019.− 224 с.
 2. Зачепа А.М. Гармонізація військово-релігійних відносин як чинник консолідації і стабілізації суспільства: моногр.- Львів: УАД, 2017.- 360 с.
 3. Зачепа А.М. Гуманічна спрямованість військово-управлінської діяльності збройних сил України в період наростання військової загрози : моногр.- Львів: УАД, 2017.- 312 с.

Події кафедри

лис
22
Науковий захід VІ щорічні Сковородинські читання: Становлення української ідентичності (в рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе»).

09:00 — 305 ауд.

сер
30
Засідання кафедри

12:00 — 224 ауд.

тра
27
Студентська наукова конференція

12:00 — Online ауд.