Українська академія друкарства
  • E-mail: sgn.uad@gmail.com. <br> kafsgn@ukr.net.
  • Телефон: 242-23-69

Науковий гурток

Гурток «ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ І ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Викладачі, які долучені до занять з гуртківцями:


зав. каф СГН., д-р філос. наук, проф. Зачепа А.М.
д-р. пед. наук, в.о.проф., проф. каф. СГН Микитюк О.М


Метою занять гуртка «Педагогічна майстерність і педагогічний менеджмент» є професійно-педагогічна підготовка студентів до педагогічної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах; формування в них потреб професійно розвиватися, саморозвиватися і самовдосконалюватися; максимально повно проявляти свій індивідуальний потенціал, творчо його самореалізовувати у професійній діяльності.


Кінцеві програмні результати гурткової роботи, формуванню яких сприяє робота гуртка:
- уміння визначати сутність і структуру педагогічної культури і професійної майстерності викладача, їх головних складових та ознаки, головні критерії й рівні оволодіння;
-  розуміння теоретичних засад конфліктології, динаміки педагогічних конфліктів, здатність добирати способи поведінки у конфліктних ситуаціях, здійснення експертизи і передбачення педагогічних конфліктів, знаходження шляхи їх розв’язання конфлікту;
- розуміння сутності і особливостей невербальної комунікації педагога з доцільністю встановлювати міжособистісний простір у процесі педагогічної взаємодії, володіння пластичною і мімічною технікою особистості, мовою жестів, вміння налагоджувати візуальний контакт, стежити за зовнішнім виглядом, поставою, ходою, ступенем мобілізації;

Матеріали наукового гуртка

Події кафедри

лис
22
Науковий захід VІ щорічні Сковородинські читання: Становлення української ідентичності (в рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе»).

09:00 — 305 ауд.

сер
30
Засідання кафедри

12:00 — 224 ауд.

тра
27
Студентська наукова конференція

12:00 — Online ауд.