Українська академія друкарства
  • E-mail: sgn.uad@gmail.com. <br> kafsgn@ukr.net.
  • Телефон: 242-23-69

Історія кафедри

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК

         За всю історію УАД структура і назва нинішньої кафедри декілька раз змінювалась. Сучасна структура і назва кафедри бере свій відлік від проголошення України незалежною державою.

         Ректорат академії, виходячи з демократичних принципів і національних інтересів, укомплектував новостворену кафедру кадрами, яким під силу виконання важливих завдань в якісно нових умовах (відповідно до потреб) становлення і зміцнення Української держави.

         На даний момент на кафедрі працює 9 викладачів, серед яких: 3 професори, доктори наук; 3 доцента, кандидатів наук, 2 старших викладача та 1 асистент. Колектив кафедри забезпечує викладення таких дисциплін: „ Філософія державного управління ”, „Політична економія”, „Макроекономіка”, „Мікроекономіка”, „Філософія”, „Релігієзнавство”, ”Логіка”, „Етика та естетика”, „Основи психології та педагогіки”, „Політологія”, „Соціологія”, „Педагогіка вищої школи”, „Правознавство”, „Авторське право та інтелектуальна власність”, „Психологія лідерства”, „Інформаційна інфраструктура підприємства”.

         За період діяльності кафедри було захищено 3 докторські й 18 кандидатських дисертацій. За останні п’ять років викладачі кафедри опублікували 49 наукових праць, в тому числі 2 монографії, 18 статей.

         Викладачі кафедри організовують науково-дослідну роботу студентів. Студентські наукові роботи приймали участь у Всеукраїнських наукових конференціях: „Молодь в розбудові Української держави”, „Національна ідея: вчора, сьогодні, завтра ” і були нагороджені дипломами. Завдяки зусиллям кафедри в академії функціонує фотовиставка і кінолекторій.

         

         Кафедра готує фахівців за двома освітніми рівнями: «бакалавр» та «магістр». Проводить навчальну роботу для спеціальностей «Журналістика», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Комп’ютерні науки», «Інформаційні системи та технології», «Образотворче мистецтво», «Дизайн», «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Події кафедри

лис
22
Науковий захід VІ щорічні Сковородинські читання: Становлення української ідентичності (в рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе»).

09:00 — 305 ауд.

сер
30
Засідання кафедри

12:00 — 224 ауд.

тра
27
Студентська наукова конференція

12:00 — Online ауд.