Українська академія друкарства
  • E-mail: sgn.uad@gmail.com. <br> kafsgn@ukr.net.
  • Телефон: 242-23-69

Історія філософії

worker

Зачепа,
Андрій Михайлович

завідувач кафедри,
професор

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

               Філософія як одна із форм суспільної свідомості, поряд із релігією, мистецтвом, а пізніше й наукою, виявляє від свого першопочатку світоглядне навантаження у найширшому форматі взаємовідношення – “Людина – Світ”, самоорганізується й культурно утверджується як власна історія.

              Вивчення історії філософії набуває особливого значення в пострадянській Україні з чотирьох причин: по-перше, воно дає змогу позбутися хибного уявлення про ще недавно панівну марксистсько-ленінську філософію як найвище досягнення світової філософської думки; по-друге, ознайомлює з досягненнями в царині філософії різних народів; по-третє, навчає світоглядного плюралізму й ідеологічної толерантності, що особливо важливо для посттоталітарного суспільства; по-четверте, сприяє чіткому визначенню місця української філософії в слов’янській і світовій філософії. Окрім того, знання історії філософії полегшує вивчення інших навчальних дисциплін (філософії історії, соціології, історії світової й вітчизняної культури, політології, націології тощо). 

Детальніше

Події кафедри

лис
22
Науковий захід VІ щорічні Сковородинські читання: Становлення української ідентичності (в рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе»).

09:00 — 305 ауд.

сер
30
Засідання кафедри

12:00 — 224 ауд.

тра
27
Студентська наукова конференція

12:00 — Online ауд.