Українська академія друкарства
  • E-mail: sgn.uad@gmail.com. <br> kafsgn@ukr.net.
  • Телефон: 242-23-69

Інтелектуальна власність

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

         «Інтелектуальна власність» – навчальна дисципліна яка має комплексний характер, її складає система знань які регулюють відносини пов’язані зі створенням об’єктів інтелектуальної власності, набуттям та здійсненням особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності.

         Розглядаються авторські права інтелектуальної власності, права власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг (торговельна марка, комерційне найменування, ін.); особливі випадки охорони окремих нових об’єктів права інтелектуальної власності (графіті); правова охорона творів дизайну; правове регулювання використання засобів індивідуалізації в доменних іменах, ін.

         Навчальний курс «Інтелектуальна власність» розрахований на поглиблене вивчення спеціалізованих правових відносин у сфері інтелектуальної власності, опанування засадничим правовим механізмом їх регулювання, отримання необхідних навиків оцінки результатів творчої діяльності, захисту майнових і особистих не майнових прав як в Україні, так і за її межами. Цьому сприяють лекції викладача, робота на семінарських заняттях, індивідуальна робота студента (написання реферату), вивчення нормативно-правових актів, наукових праць, та проведення контрольних робіт.

         Звертається увага на наявність сформованої, особливої системи права інтелектуальної власності ЄС, побудованої на принципах, що відрізняють її від традиційних національних систем, з особливим предметом регулювання. Така система – нове правове явище, яке динамічно розвивається. Мета ЄС – забезпечення високого рівня охорони цих прав.

Детальніше

Події кафедри

лис
22
Науковий захід VІ щорічні Сковородинські читання: Становлення української ідентичності (в рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе»).

09:00 — 305 ауд.

сер
30
Засідання кафедри

12:00 — 224 ауд.

тра
27
Студентська наукова конференція

12:00 — Online ауд.