Українська академія друкарства
  • E-mail: sgn.uad@gmail.com. <br> kafsgn@ukr.net.
  • Телефон: 242-23-69

Авторське право та інтелектуальна власність

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

         «Авторське право та інтелектуальна власність» – навчальна дисципліна яка має комплексний характер, її складає система знань які регулюють відносини пов’язані зі створенням об’єктів інтелектуальної власності, набуттям та здійсненням особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності. Авторське право – правовий інститут, який регулює відносини, що виникають у зв’язку із створенням, використанням та перешкоджанням неправомірному використанню результатів певної художньої діяльності.

         Навчальний курс «Авторське право та інтелектуальна власність» розрахований на поглиблене вивчення спеціалізованих правових відносин у сфері інтелектуальної власності, опанування засадничим правовим механізмом їх регулювання, отримання необхідних навиків оцінки результатів творчої діяльності, захисту майнових і особистих не майнових прав як в Україні, так і за її межами. Цьому сприяють лекції викладача, робота на семінарських заняттях, індивідуальна робота студента (написання реферату), вивчення нормативно-правових актів, наукових праць, та проведення контрольних робіт.

         Звертається увага на наявність сформованої, особливої системи права інтелектуальної власності ЄС, побудованої на принципах, що відрізняється від традиційних національних, з особливим предметом регулювання. Це нове правове явище, яке динамічно розвивається. Мета ЄС – забезпечення високого рівня охорони цих прав.

Детальніше

Події кафедри

лис
22
Науковий захід VІ щорічні Сковородинські читання: Становлення української ідентичності (в рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе»).

09:00 — 305 ауд.

сер
30
Засідання кафедри

12:00 — 224 ауд.

тра
27
Студентська наукова конференція

12:00 — Online ауд.