Українська академія друкарства
  • E-mail: sgn.uad@gmail.com. <br> kafsgn@ukr.net.
  • Телефон: 242-23-69

Політична економія

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

            Навчальна дисципліна «Політична економія» належить до нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, вивчення якої передбачено за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня –бакалавр.

            Вивчення дисципліни передбачає знання базових економічних понять, термінів або категорій, з’ясування взаємозв’язків між економічними явищами і процесами, розуміння сутності основних економічних законів, які діють у суспільстві. Важливим є те, що дисципліна дає можливість розкрити та порівняти механізми функціонування різних типів економічних систем, дослідити проблему раціонального використання обмежених економічних ресурсів та вирішити проблему максимального задоволення безмежних потреб суспільства.

Детальніше

Події кафедри

лис
22
Науковий захід VІ щорічні Сковородинські читання: Становлення української ідентичності (в рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе»).

09:00 — 305 ауд.

сер
30
Засідання кафедри

12:00 — 224 ауд.

тра
27
Студентська наукова конференція

12:00 — Online ауд.