Українська академія друкарства
  • E-mail: sgn.uad@gmail.com. <br> kafsgn@ukr.net.
  • Телефон: 242-23-69

Політична економія

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

            Навчальна дисципліна «Політична економія» належить до нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, вивчення якої передбачено за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня –бакалавр.

            Вивчення дисципліни передбачає знання базових економічних понять, термінів або категорій, з’ясування взаємозв’язків між економічними явищами і процесами, розуміння сутності основних економічних законів, які діють у суспільстві. Важливим є те, що дисципліна дає можливість розкрити та порівняти механізми функціонування різних типів економічних систем, дослідити проблему раціонального використання обмежених економічних ресурсів та вирішити проблему максимального задоволення безмежних потреб суспільства.

Детальніше

Події кафедри

тра
27
Студентська наукова конференція

12:00 — Online ауд.

тра
05
Засідання кафедри (в режимі онлайн)

12:00 — Online ауд.

лют
26
Засідання кафедри

12:00 — 224 ауд.